Diller

AKREDİTASYON HAZIRLIKLARI SÜRECİNDE 4. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Fakültemizin akreditasyon çalışmaları çerçevesinde bölüm ve anabilim dalı başkanları ile fakültemiz öğretim elemanları için düzenlenen bilgilendirme toplantılarından biri daha gerçekleştirildi. Toplantıda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Duman Bartın Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki deneyimlerini paylaştığı bir sunu yaptı. Oldukça verimli geçen toplantı karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini fakültemizde tamamlamış olan Doç. Dr. Burcu Duman'a sürece sunduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.