Diller

2018-2022 Yılı Stratejik Plan Hazırlama Toplantısı

Fakültemiz Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları ile 2018-2022 yılları stratejik planı hazırlama toplantısı gerçekleştirildi.