Diller

Öğretmenlik uygulaması Söyleşi

Öğretmenlik Uygulaması II dersi kapsamında Dumlupınar İlkokulu idarecileri ile Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD. IV. sınıf öğrencileri biraraya geldiler. Söyleşinin ilk kısmında okul idarecileri  kendi öğretmenlik yaşantılarından örnekler verip öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsettiler. ikinci kısımda ise öğretmen adaylarından gelen sorular cevaplandırıldı.