Diller

Değerlerimiz

 

 1. Temel yasalara ve ulusal değerlere derinden bağlıyız.

 2. Etik değerlere saygılıyız

 3. İlişkilerimizde sevgi, saygı esastır.

 4. Sorumluluk sahibiyiz.

 5. Her ortamda ifade özgürlüğünü savunuruz.

 6. Katılımcı bir yönetim anlayışına sahibiz.

 7. Tüm işlemlerimizde şeffaflık ve açıklık esastır.

 8. Sürekli öğrenme hedefimizdir.

 9. Çevre ve doğaya duyarlıyız.

 10. Hoşgörülüyüz.

 11. Çalışan, öğrenci ve paydaş memnuniyetini amaçlamaktayız.

 12. Ulusallıkla evrenselliği, yerellikle genelliği sentezlemekteyiz.

 13. İnsan haklarına, evrensel ve toplumsal değerlere itibar ediyoruz.

 14. Spor, sanat ve estetik değerlerin yaygınlaşması ve teşvikini sağlarız.

 15. Çalışmalarımızda kaliteyi ve mükemmelliği amaçlamaktayız.

 16. Çalışkanız.

 

Türkçe