Diller

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Dekan V.
Prof.Dr. Sefa KAZANÇ  Üye
Prof.Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN Üye
Prof.Dr. Oktay BAYKARA Üye
Prof.Dr. Muhammed TURHAN Üye
Prof.Dr. Serdar YAVUZ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Ferhat BAHÇECİ Üye
Prof.Dr. Şener DEMİREL Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Bşk.
Prof.Dr. Raşit ZENGİN Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Bşk.
Prof.Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Eğitim Bilimleri Bölümü Bşk.
Prof.Dr. İsmail AYTAÇ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bşk.
Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bşk.
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Selçuk AKDEMİR Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bşk. 
Doç.Dr. İrfan EMRE Temel Eğitim Bölüm Başkanı

 

Türkçe