Diller

Fakültemiz Hakkında

 

Fırat Üniversitesi Rektörlük yerleşkesi içinde bulanan Eğitim Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 09.09.1997 tarihli kararıyla kurulmuş olup, 18.09.1998 tarihinde öğretim hayatına başlamıştır. Başlangıçta Fakültemizin müstakil bir binası olmadığından öğretim faaliyetlerini Fen-Edebiyat Fakültesi binasında yürütmüştür. Fakültemiz kendine ait ilk binasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, ikinci binasına da 2007-2008 eğitim-öğretim yılında taşınarak öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemiz bünyesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. Eğitim Bilimleri Bölümü: Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı. İlköğretim Bölümü: Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. Türkçe Eğitimi Bölümü: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü: Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü: Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü: İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere toplam 8 bölüm 24 anabilim dalı bulunmaktadır.

Şu anda Fakültemiz bünyesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi (I. Öğretim), İlköğretim Bölümü; Okul Öncesi Eğitimi (I. Öğretim), Sınıf Öğretmenliği (I. ve II. Öğretim), Fen Bilgisi Eğitimi (I. ve II. Öğretim), Matematik Eğitimi (I. ve II. Öğretim), Sosyal Bilgiler Eğitimi (I. ve II. Öğretim), Türkçe Eğitimi Bölümü (I. ve II. Öğretim), Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü ve Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü’ne (tezsiz yüksek lisans) öğrenci alınmaktadır.

2012-2013 öğretim yılı verilerine göre Fakültemizde; I. Öğretimde, 713 erkek, 1095 kız olmak üzere 1808 öğrenci; II. Öğretimde, 482 erkek, 517 kız olmak üzere 999 öğrenci ve tezsiz yüksek lisans programlarında 20 öğrenci olmak üzere toplam 2827 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunun yanı sıra 4 Profesör, 17 Doçent, 31 Yardımcı Doçent, 20 Araştırma Görevlisi, 6 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman ve 1 Uzman görev yapmaktadır.

Fakültemizin akademik kadrosu her yıl çeşitli uluslar arası ve ulusal yayınları ile birlikte, bilimsel kongre, panel, konferans, seminer, sergi ve sempozyumlara katılmakta, ve bunlardan bazılarına da ev sahipliği yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte Fakültemizde her yıl çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de düzenlenmektedir.

 

Türkçe