Languages

FAKÜLTEMİZ AKREDİTASYON BİRİMİ TOPLANTISI

4 Mayıs 2021:

Fakültemiz Akreditasyon Biriminin ilk toplantısı komisyon üyelerinin tam katılımıyla gerçekleştirildi. Akreditasyon sürecinde bugüne kadar yapılanların değerlendirildiği ve bundan sonra izlenecek yol haritasının ortaya konduğu toplantı oldukça verimli geçti. Toplantya katılan Dekan Yardımcılarımıza, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanları ile komisyon üyesi öğretim üyeleri, araştırma ve öğretim görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Bir 1 kişi görseli olabilir

Bir 2 kişi, ekran ve şunu diyen bir yazı 'On 0 İmam Bakır Arabaa 星 Haki PEŞMAN 2 Moderatár 星 rof.Dr. Muhammed Turhan A Yelda Aramak çin buraya yazın 星 Serkan PULLU +14' görseli olabilir

Bir Haki Peşman dahil 3 kişi ve ekran görseli olabilir

Bir 5 kişi ve ekran görseli olabilir

Bir 5 kişi ve ekran görseli olabilir

Bir 1 kişi, ekran ve yazı görseli olabilir

Bir 2 kişi ve ekran görseli olabilir

Bir Haki Peşman dahil 4 kişi ve ekran görseli olabilir